Header Adresa

VĚSTNÍK MŠMT 01-02/2019


Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 1/2019 (100 s.). (č. 12/2018 nebylo vydáno) 

Část normativní 
- Rámec kvalifikací vysokoškolského vzdělávání České republiky 
- Soustava republikových normativů pro rok 2019 
- Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2019 pro účely poskytování dotací soukromému školství 

Část oznamovací 
- Projekt „Poznej svoji školu“ s dobrovolnou účastí škol i učitelů 
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo tituly k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů

Datum přidání: 2019-03-04

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.