Header Adresa

Změna školského zákona


V § 47 odst. 1 věta první zní "Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.".

Datum přidání: 2019-02-19

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.