Header Adresa

Důležité termíny k maturitě


• do 1. dubna: Žáci musí řediteli školy odevzdat svůj seznam vybraných literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL. 
• 10. dubna: konání písemné práce z ČJL 
• 11. dubna: konání písemných prací z cizích jazyků 
• 2. – 3. května: konání didaktických testů 
• 6. května: konání Matematiky+

Datum přidání: 2019-02-19

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.