Header Adresa

Poznámky k přihláškám (platné od školního roku 2017/2018)


V souladu s ustanovením § 60 až 64 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb.) a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) jsou zveřejněny tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání platné ve školách všech zřizovatelů. Pro lepší orientaci ve vyplňování tiskopisů se vydávají tyto poznámky. Souvisejí zejména se zavedením jednotné zkoušky (konané formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace) v oborech s maturitní zkouškou (dále jen „JZ“) podle § 60 odst. 5 školského zákona (s výjimkou oborů zkráceného studia podle § 60 odst. 6 školského zákona a oborů skupiny „82 Umění a užité umění“ § 62 odst. 4 školského zákona) v 1. kole přijímacího řízení. K tomu se upozorňuje, že JZ se koná ve všech formách vzdělávání a týká se i nástavbového studia (koná se v termínu pro čtyřleté obory vzdělání denní formy vzdělávání). Při JZ v šestiletých a osmiletých oborech vzdělání se prokazují znalosti z obsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání úměrného době vzdělávání, v ostatních oborech vzdělání (dále jen „čtyřletých oborech vzdělání“) se prokazují znalosti z jeho celého obsahu. Pro školní rok 2017/2018 lze použít do vyčerpání zásob tiskopisy přihlášek platných pro školní rok 2016/2017, u kterých budou doplněny údaje stanovené v tiskopisech nových.

Datum přidání: 2019-02-16

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.