Header Adresa

Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke vzdělávání ve středních školách, Č. j. MSMT-29721/2017-1


Výsledek přijímací zkoušky je jedním z kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem školy podle § 60 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Datum přidání: 2019-02-16

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.