Header Adresa

Informace k přijímacímu řízení v oborech vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v prvním kole přijímacího řízení Čj.: MSMT-22000/2017-2


Uchazeči o přijetí ke střednímu vzdělávání do čtyřletých oborů vzdělání musí mít splněnu povinnou školní docházku nebo ukončeno základní vzdělání před splněním povinné školní docházky (§ 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Uchazeči o přijetí do víceletých středních škol musí mít úspěšně ukončen příslušný ročník – u osmiletého oboru vzdělání pátý ročník základní školy a u šestiletého oboru vzdělání sedmý ročník základní školy nebo odpovídajícího ročníku víceleté střední školy. Všichni uchazeči o přijetí ke střednímu vzdělávání musí splnit podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti, pokud je pro daný obor vzdělání požadována. Uchazeči do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou prokazují své předpoklady i u talentové zkoušky.

Datum přidání: 2019-02-16

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.