Header Adresa

Metodická informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání, Č. j. MSMT-37857/2018-1


Informace reflektuje změnu vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 244/2018 Sb., a Přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 244/2018 Sb.

Obsah: 
1. Legislativní rámec 
2. Pro koho je úprava podmínek přijímání ke vzdělávání určena 
3. Kategorie uzpůsobení dle druhu znevýhodnění uchazeče 
4. Přípustná uzpůsobení konání přijímací zkoušky 
5. Informovaný souhlas 
6. Spolupráce s Centrem

Datum přidání: 2019-02-16

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.