Header Adresa

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2018/2019, č. j.: MSMT-3217/2019-1


Co byste měli vědět o přijímacím řízení konaném ve školním roce 2018/2019 
Informace pro ředitele škol, třídní učitele, výchovné poradce, zákonné zástupce a žáky Předkládaná informace má poskytnout aktuální informace o přijímacím řízení ke vzdělávání konaném ve školním roce 2018/2019 pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku středních škol nebo konzervatoře ve školním roce 2019/2020 v návaznosti na změny v přijímacím řízení přijaté v předcházejícím období. Nejde o závazný dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale o pomůcku, která má především uchazečům, jejich zákonným zástupcům a pracovníkům škol usnadnit orientaci v organizaci přijímacího řízení. 

Obsah: 
I. Kde najít důležité informace
II. Základní náležitosti vyhlášení přijímacího řízení
III. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 
IV. Podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení 
V. Organizace 1. kola přijímacího řízení, obsah přijímací zkoušky 
VI. Vyhodnocení výsledků 1. kola přijímacího řízení a odevzdání zápisového lístku 
VII. Další kola přijímacího řízení 
VIII. Přijímání do vyššího než prvního ročníku střední školy nebo konzervatoře
IX. Náležitosti rozhodování ředitelů škol o přijetí ke střednímu vzdělávání

Datum přidání: 2019-02-16

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.