Header Adresa

Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2018/2019, Čj. MSMT-4830/2019


MŠMT vydává aktualizovaný souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení na základních školách s platností od školního roku 2018/2019. Materiál vznikl jako strukturovaný souhrn odpovědí na značné množství dotazů škol k problematice vyplňování vysvědčení. Informace bude periodicky doplňována o další doporučení tak, aby poskytovala školám komplexní informaci soustředěnou do jednoho materiálu. Zveřejněná verze je aktualizovaná tak, aby reflektovala právní stav k únoru 2019. 

Obsah: 
1 Tiskopisy vysvědčení 
2 Vyplňování některých údajů na vysvědčení 
3 Vyplňování vysvědčení typu list A, list B 
4 Informace k hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
5 Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání 
6 Další informace 
7 Ukončení platnosti

Datum přidání: 2019-02-15

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.