Header Adresa

TIMSS 2019 - Česká školní inspekce ověří znalosti a dovednosti žáků v matematice a přírodních vědách


Hlavní šetření TIMSS 2019 se uskuteční v období od 6. do 31. května 2019 a zapojí se do něj 211 základních škol nacházejících se v různých krajích České republiky a přibližně 6 000 žáků. V každé škole zapojené do vzorku pak budou testováni žáci nejvýše dvou tříd 4. ročníku. Nedílnou součástí šetření jsou doprovodné dotazníky, které vyplňují žáci a jejich rodiče, učitelé matematiky a přírodních věd a ředitelé škol. 

Vyhodnocování testů a následné analýzy výsledků se řídí harmonogramem stanoveným mezinárodním centrem. Mezinárodní i národní výsledky šetření TIMSS 2019 tak budou zveřejněny až v dalším roce, konkrétně v prosinci roku 2020. Po zveřejnění národní zprávy a mezinárodní zprávy pak Česká školní inspekce připraví několik podrobnějších sekundárních analýz zaměřených na konkrétní témata a pohlížejících na výsledky žáků dosažené v šetření TIMSS 2019 z různých úhlů. 

Pro školy zapojené do šetření připravuje Česká školní inspekce tzv. školní zprávy s informacemi o průměrné úspěšnosti žáků (školní zprávy obdrží zapojené školy do konce roku 2019). Pro všechny školy pak bude k dispozici také publikace s uvolněnými testovými úlohami použitými v tomto šetření. Uvolněné úlohy mohou být zdrojem inspirace především pro učitele, protože je lze velmi dobře didakticky využívat ve výuce. Publikace s uvolněnými úlohami bude dostupná na webových stránkách České školní inspekce. 

Zjištění, data a informace z mezinárodních šetření Česká školní inspekce analyticky propojuje s informacemi, daty a zjištěními z dalších typů inspekční činnosti, což umožňuje poskytovat komplexní zpětnou vazbu o kvalitě a efektivitě vzdělávání v České republice v mezinárodním srovnání.

Datum přidání: 2019-01-28

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.