Header Adresa

Dodatek č. 1 k vyhlášení RP Podpora odborného vzdělávání na rok 2018/2019


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro školní rok 2018/2019 rozvojový program s názvem Podpora odborného vzdělávání.

Datum přidání: 2019-01-21

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.