Header Adresa

Sleva za umístění dítěte v mateřské škole


Podle zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, (§ 35 ba odst. 1 písm. g) může daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit i slevu za umístění dítěte v mateřské škole (úplata za předškolní vzdělávání).
Výše slevy a její uplatnění je popsáno v § 35 bb. 
Pokud bude dítě umístěno v mateřské škole a poplatník za toto umístění uhradí nějakou částku, bude možné si ji uplatnit jako slevu na dani. Tato sleva na dani může činit na jedno vyživovací dítě maximální částku ve výši minimální mzdy platné k 1. 1. Oproti roku 2018 se navyšuje na 13 350 Kč. 
Tuto slevu za umístění dítěte si může uplatnit pouze jeden z poplatníků.

Datum přidání: 2019-01-14

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.