Header Adresa

Dodatek č. 1 k vylášení RP Podpora odborného vzdělávání na rok 2018/2019


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro školní rok 2018/2019 rozvojový program s názvem Podpora odborného vzdělávání. 
VYHLÁŠENÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU "NAVÝŠENÍ KAPACIT VE ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍCH V ROCE 2019" 

MŠMT vyhlašuje rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019. 
Účelem rozvojového programu je zajistit dostatečnou odbornou personální podporu pro realizaci § 16 školského zákona, a to navýšením personálních kapacit školských poradenských zařízení všech zřizovatelů zapsaných do školského rejstříku, podle pravidel stanovených v tomto programu. 
Krajský úřad předkládá do 11. ledna 2019 souhrnnou žádost za zařízení zřízená krajem, obcí, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem na území příslušného kraje. Jiní oprávnění žadatelé předkládají žádost přímo MŠMT do 11. ledna 2019.

Datum přidání: 2019-01-02

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.