Header Adresa

Od 1. května 2010 budou záznamy o úrazech zasílány elektronicky

V souvislosti s novelou vyhlášky č. 64/2005 Sb. (nová vyhláška č. 57/2010 Sb.), o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, dochází k zásadním změnám v logistice sběru záznamů o úrazech.
Pro zefektivnění celého procesu na straně právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení (dále „škola“) i správce databáze, kterým je Česká školní inspekce (dále „ČŠI“) je celá agenda kompletně zelektronizována. K podstatné změně agendy dochází na přelomu dubna a května t.r.

Do 30. 4. 2010 škola/školské zařízení vyplňuje listinný formulář, který odesílá běžnou poštou krajskému inspektorátu ČŠI. Pracovníci ČŠI pak data z formulářů zadávají do informačního systému ČŠI.

Od 1. 5. 2010 škola/školské zařízení vyplňuje elektronický formulář v aplikaci 602XML Filler (zdarma na www.602.cz). Pomocí aplikace formulářová data odešle (nutné připojení k internetu) přímo do informačního systému ČŠI. Vzhledem k nutnému zabezpečení a zamezení zneužití musí být formulář ještě před odesláním opatřen zaručeným elektronickým
podpisem nebo elektronickou značkou
, které si škola musí v předstihu obstarat (např. Česká pošta, a. s.), viz zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Elektronický formulář - včetně manuálu pro stažení, instalaci aplikace, vyplnění a odeslání formuláře - bude v nejbližší době k dispozici na webových stránkách ČŠI – www.csicr.cz.

Datum přidání: 2010-04-19

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.