Header Adresa

MŠMT schválilo rámec kvalifikací vysokoškolského vzdělávání ČR


Rámec kvalifikací vysokoškolského vzdělávání České republiky (dále jen „RKVV”) popisuje a kategorizuje kvalifikace udělované vysokými školami v České republice. Je založen na stanovení tzv. výsledků učení, kterých by absolventi jednotlivých úrovní měli při absolvování studia dosahovat a které jsou rozděleny na odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti. Cílem RKVV je proto prostřednictvím stanovení očekávaných výsledků učení pro jednotlivé úrovně vzdělání přehledně popsat kvalifikace vysokoškolského vzdělávání v České republice, a tím zvýšit přehlednost a prostupnost vzdělávacích soustav v národním i mezinárodním kontextu.

Datum přidání: 2018-12-17

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.