Header Adresa

Věstník MŠMT 11/2018


Část normativní
- Dodatek k doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2018 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2018 (stanovených č.j. MSMT-16/2018 a č.j. MSMT-25267/2018) 
Část oznamovací 
- Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2018/2019 
- Informace o výběru žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně 
- Oznámení o odcizení služebního průkazu

Datum přidání: 2018-12-03

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.