Header Adresa

Novela vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (vyhláška č. 244/2018)


Nejdůležitější změny:

§ 13 
Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami 

§ 13a 
Podporující osoba
 
§ 14 
Způsob hodnocení výsledků jednotné zkoušky a celkového hodnocení osob podle § 20 odst. 4 školského zákona 

§ 17 
Zápisový lístek 
Při přijímání do vyššího ročníku podle § 63 školského zákona a § 18 se zápisový lístek neuplatňuje. 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 353/2016 Sb. 
Úprava podmínek přijímání uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami a kategorie uzpůsobení konání přijímací zkoušky 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 353/2016 Sb. 
Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání

Datum přidání: 2018-10-30

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.