Header Adresa

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 09-10/2018


Část oznamovací
- Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 
- Schválení učebnic a učebních textů k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů 
- Oznámení o změně názvu zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
Část normativní
- Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2018 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2018

Datum přidání: 2018-10-23

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.