Header Adresa

Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce


Dne 19.9.2016 nabyl účinnosti zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Zákonodárce tak reagoval na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (tzv. eIDAS). 

Obsah zákona:  
- upravuje zejména požadavky na podepisování dokumentů v závislosti na podepisující osobě a osobě, vůči níž je právně jednáno,  
- vymezuje postupy kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru, které vydávají certifikáty ověřující identitu podepisujících osob, a  
- dále také vymezuje působnost Ministerstva vnitra v této oblasti, jakož i sankce, které může tento orgán v rámci svého dohledu uložit. 

Účinnost zákona pro školy:
Zákon nabyl účinnosti 19.9.2016. Podle něho veřejnoprávní podepisující (i školy) mají k podepisování použít pouze kvalifikovaný elektronický podpis (§ 5 zákona). Přechodné ustanovení však stanovilo výjimku, kdy po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze k podepisování podle § 5 použít rovněž zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis. 

Od 19.9.2018 lze k podepisování elektronickým podpisem lze použít pouze kvalifikovaný elektronický podpis, podepisuje-li se elektronický dokument. 

Podrobně naleznete zpracováno v programu aTre: 202 dokumentů ředitele školy, verze 2.2018

Datum přidání: 2018-09-23

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.