Header Adresa

Konkrétní termíny didaktických testů a písemných prací maturitní zkoušky - jaro 2019


Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2019 Praha dne 30. srpna 2018 čj.: MSMT-27235/2018-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019 na středu 10. dubna a čtvrtek 11. dubna 2019 a na pracovní dny v období od 2. května do 10. května 2019.

Datum přidání: 2018-09-03

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.