Header Adresa

Propozice soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2018/2019


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na vyhlášení rozvojového programu Podpora soutěží a přehlídek ve školním roce 2018/2019, vyhlašuje soutěže pro školní rok 2018/2019. Odbor 21, oddělení předškolního a základního uměleckého vzdělávání (212) zveřejňuje propozice soutěží a soutěžních přehlídek žáků základních uměleckých škol hudebního a literárně dramatického oboru, které jsou sestaveny ve spolupráci s Ústřední uměleckou radou základních uměleckých škol. Soutěžními disciplínami jsou: komorní hra s převahou dechových nástrojů, soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu, hra na akordeon (včetně komorní a souborové hry), komorní hra s převahou smyčcových nástrojů, hra na elektronické klávesové nástroje, skladatelská soutěž a soutěžní přehlídka v kolektivním projevu - literárně dramatický obor.

Datum přidání: 2018-09-03

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.