Header Adresa

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky - podzimní období 2018


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2018. Zároveň také zveřejňuje seznam všech spádových škol, ve kterých se didaktické testy a písemné práce budou realizovat.

Datum přidání: 2018-08-27

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.