Header Adresa

Novela zákona o vysokých školách


Vyhlášení zákona, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb., ve Sbírce zákonů. 

Dne 16. srpna 2018 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon, který s účinností od 31. srpna 2018 prodlužuje platnost akreditace studijních programů, a to především za účelem umožnit stávajícím studentům dostudování v těchto programech. Možnost dostudování v dosavadních studijních programech je prodloužena do roku 2024. Zákon neprodlužuje lhůtu pro přijímání nových uchazečů. Noví uchazeči budou po uplynutí platných lhůt přijímáni výhradně do nově akreditovaných studijních programů.

Datum přidání: 2018-08-27

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.