Header Adresa

PHmax pro základní vzdělávání - metodika


METODIKA STANOVENÍ PHMAX PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
Novela školského zákona č. 167/2018 Sb., odkládá zahájení nového způsobu financování regionálního školství až k 1. lednu 2020. Zároveň s tím dochází k odložení aplikovatelnosti nařízení vlády č. 123/2018 Sb. (tzv. nařízení vlády o PHmax – viz dále v textu a příloze). Pro oblast základního vzdělávání také dochází k odložení aplikovatelnosti všech ustanovení novely vyhlášky č. 48/2005 Sb. (tj. vyhlášky č. 140/2018 Sb.), tedy nového textu § 4 a nových ustanovení § 7a a 7b. Do 31. prosince 2019 se v otázce způsobu financování stejně jako v otázce počtů žáků ve školách a třídách stanovených v § 4 bude postupovat podle dosavadních právních předpisů (tj. vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 140/2018 Sb.). Text vyhlášky č. 48/2005 Sb. s vyznačením data aplikovatelnosti dosavadní a nové právní úpravy je v příloze této metodiky (jsou uvedena pouze ustanovení, u kterých dochází ke změnám). 
Obsah:
1. Úvodní poznámka k platnosti této metodiky a příslušných právních 
2. Definice hodnoty PHmax 
3. Pro výpočet je třeba použít 
4. Základní pravidla pro výpočet hodnoty PHmax v oblasti základního vzdělávání 
5. Podrobný komentář k výpočtu PHmax pro jednotlivé charakteristiky škol, tříd a žáků
6. Další informace

Datum přidání: 2018-08-23

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.