Header Adresa

Novela školského zákona


1. mění se § 34 školského zákona 
Organizace předškolního vzdělávání
(1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

2. Ruší se ustanovení o přestupcích podle zrušeného zákona 200/1990 Sb. 

3. Posouvá se financování škol ze státního rozpočtu podle stávajících pravidel do 31. prosince 2019.

Datum přidání: 2018-08-17

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.