Header Adresa

Novela vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů


Vyhláška č 151/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Nový § 1d 
Maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti pro mateřské školy zřizované územními samosprávnými celky nebo svazky obcí financovaný ze státního rozpočtu 
S tím souvisí i nové přílohy: 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 14/2005 Sb.: PHmax pro pracoviště mateřské školy s polodenním provozem 
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 14/2005 Sb.: PHmax pro pracoviště mateřské školy s celodenním provozem 
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 14/2005 Sb.: PHmax pro pracoviště mateřské školy s internátním provozem 
Novelizovaný § 2
POZOR! Znění § 2 účinné od 1.9.2020. 
Počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy 
Doplněný § 3 
Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy 
Doplněný § 5 
Péče o zdraví a bezpečnost dětí 
POZOR! Odstavec 6 a odstavec 7 je účinný až od 1.9.2020 (vzdělávání dětí od 2 do 3 let) podle předcházející novely vyhlášky.

Datum přidání: 2018-08-05

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.