Header Adresa

Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací


Č.j.: MSMT-6440/2018-1 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) aktualizuje „Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení”. Tento metodický výklad má pomoci ředitelům škol a školských zařízení, jejich odpovědným zástupcům i zřizovatelům škol a školských zařízení ke snadnější orientaci v odměňování a při zařazování zaměstnanců do platových tříd podle katalogu prací. 
Dnem 1. 1. 2018 nabylo účinnosti nové nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a k témuž datu nabyla účinnosti změna nařízení vlády o katalogu prací.

Datum přidání: 2018-05-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.