Header Adresa

VĚSTNÍK MŠMT 03-04/2018


Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 03-04/2018 (12 s.). 
Část normativní
- Dodatek k vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách, č. j. MSMT- 18477/2012-23 
Část oznamovací 
- Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích 
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo tituly k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů 
- Oprava tiskové chyby ve Věstníku MŠMT, ročník LXXIV, sešit 1-2, vydáno: únor 2018

Datum přidání: 2018-04-30

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.