Header Adresa

Právo na informace není neomezené, zastal se ÚS učitele, který nechtěl zveřejnit plat

 

Zdroj: Právo - novinky

Ústavní soud (ÚS) ve středu vyhověl stížnosti pedagoga základní umělecké školy (ZUŠ) v Hradci Králové, který nesouhlasil se zveřejněním svého platu na základě žádosti o svobodném přístupu k informacím. 
ÚS neshledal veřejný zájem na tom, aby bylo zveřejněno, jakou mzdu pedagog pobírá. 
Na ZUŠ se s žádostí o poskytnutí výše mezd pedagogů za uplynulý rok obrátil v roce 2014 advokát. Škola zveřejnila mzdy pouze tří pedagogů, kteří s tím vyslovili souhlas. 
Advokát se zveřejnění výše mezd domáhal soudně, přičemž Krajský soud v Hradci Králové nařídil informace poskytnout. Pedagog se bránil nejprve neúspěšnou kasační stížností u Nejvyššího správního soudu a poté se obrátil na soud ústavní, který rozsudky zrušil.
„Právo na poskytnutí informací ve veřejném zájmu není neomezitelné. Pokud jeho výkon zasahuje do práva na ochranu soukromého života, je nutno v každém jednotlivém případě všechna tato práva poměřovat a zajistit mezi nimi spravedlivou rovnováhu, neboť jde o práva rovnocenná,“ připomněl soudce zpravodaj Jan Musil.

Účel žádosti a veřejný zájem
Podstatnými kritérii pro poskytování těchto informací jsou účel jejich vyžádání i veřejný zájem na jejich zveřejnění.
Advokát, který v tomto případě o výši mezd žádal, nezmínil jakýkoli účel, k němuž hodlá poskytnutou informaci využít. Zmíněn nebyl ani žádný veřejný zájem na zveřejnění. 
Ač soudy jednaly v souladu s tehdejší judikaturou, došlo k porušení práva stěžovatele na ochranu před „zasahováním do soukromého života a do práva na ochranu před neoprávněným zveřejňováním osobních dat“.

Datum přidání: 2018-04-19

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.