Header Adresa

Vláda navrhuje odklad reformy financování regionálního školství o rok


Vláda uložila ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona a předložit je předsedovi vlády k podpisu; ministryni financí ve spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy promítnout do střednědobého výhledu na rok 2020 částku 11,476 mld. Kč na realizaci reformy financování regionálního školství, a ministru školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečit nastavení všech parametrů reformy financování regionálního školství zakotvené zákonem č. 101/2017 Sb. rozpočtově odpovědně a pro rok 2019 pilotně propočítat rozpočet škol a školských zařízení podle stávajícího i nového systému financování regionálního školství.

Datum přidání: 2018-03-19

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.