Header Adresa

Vyhlášení výzev šablony II


Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 28. února 2018 výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+ je od 28. února 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy je 28. 6. 2019, 14:00. Oprávněnými žadateli jsou i školská zařízení pro zájmové vzdělávání: Střediska volného času, školní družiny, školní kluby.

Datum přidání: 2018-03-06

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.