Header Adresa

Věstník MŠMT 01-02/2018


Část normativní
- Soustava republikových normativů pro rok 2018
- Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2018 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Část oznamovací
- Informace o výběru žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
- Ztráta razítka

Datum přidání: 2018-02-19

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.