Header Adresa

Vyhlášení rozvojového programu "Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 - excelence středních škol 2018"


MŠMT schválilo dne 12. prosince 2017 Vyhlášení rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018“ Program navazuje na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017" a je zaměřen na podporu pedagogů pečujících nad rámec svých pracovních povinností o nadané žáky středních škol, kteří dosahují vynikajících výsledků v soutěžích uvedených ve Věstníku MŠMT. Mezi další cíle tohoto programu patří zvýšení zájmu a motivace žáků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní úrovně žáků nad rámec školních vzdělávacích programů. 
Školy získají v závislosti na úspěšnosti svých žáků na krajských, ústředních a mezinárodních kolech vybraných soutěží body. Podle počtu bodů obdrží v roce 2019 finanční prostředky do fondu mzdových prostředků na odměny pedagogů podílejících se na odborné přípravě žáka, který byl v tomto programu ohodnocen za výsledky v soutěži. 
Nezbytnou podmínkou pro účast v programu je vyplnění výsledkové listiny organizátorem příslušné soutěže v elektronickém systému http://www.excelence.msmt.cz/ a splnění dalších podmínek daných tímto vyhlášením: Vyhlášení Excelence SŠ 2018.docx

Datum přidání: 2018-01-21

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.