Header Adresa

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterými se mění matematické vzdělávání v RVP oborů středního odborného vzdělávání


MŠMT vydává 3 opatření ministra, jimiž se mění vzdělávací oblast Matematické vzdělávání v rámcových vzdělávacích programech (RVP) některých oborů středního odborného vzdělávání. Tato opatření navazují na již zveřejněná opatření ministra č. 1 až č. 4 ze dne 22. června 2017. Úpravy RVP jsou zpracovány ve třech opatřeních: 
Dodatek k RVP pro obory vzdělání kategorie M a L0 s týdenní hodinovou dotací matematického vzdělávání 10 a více vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání – Opatření č. 5. 
Dodatek k RVP pro obory vzdělání kategorie H s týdenní hodinovou dotací matematického vzdělávání 4 a více vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání – Opatření č. 6. 
Dodatek k RVP pro obory vzdělání kategorie L5 s týdenní hodinovou dotací matematického vzdělávání 6 a více vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání – Opatření č. 7.

Datum přidání: 2018-01-21

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.