Header Adresa

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od 1. ledna 2018


Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s účinností od 1. ledna 2018. Text upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, je účinný od 1. ledna 2018. Pokud změny uvedené v tomto opatření představují potřeby úprav školních vzdělávacích programů konkrétních škol poskytujících předškolní vzdělávání, uvedou školy své školní vzdělávací programy do souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, nejpozději do 31. srpna 2018.

Datum přidání: 2018-01-21

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.