Header Adresa

Důležité upozornění k finančnímu vypořádání dotací za rok 2017


Dne 14.12.2017 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 435, kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání). Tato vyhláška nabyla účinnosti dne 1.1.2018 a použije se již pro finanční vypořádání dotací za rok 2017. Z tohoto důvodu zveřejňujeme v příloze aktualizované vzory finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem - jak pro neinvestiční dotační tituly (Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO, Program na podporu ICM, Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni, Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, Podpora nadaných žáků základních a středních škol, Excelence středních škol a Excelence základních škol - Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb., část A), tak pro investiční titul (programové financování – program 133710 – Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb., část B) a žádáme příjemce o zaslání této aktualizované vyplněné přílohy na MŠMT, odbor pro mládež, v termínu do 15.2.2018.

Datum přidání: 2018-01-21

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.