Header Adresa

Sdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh konání testů (zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky v roce 2018


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje časový rozvrh konání písemných testů 1. a 2. termínu jednotné zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou k termínům stanoveným ve Sdělení MŠMT, kterým se určují konkrétní termíny konání jednotné zkoušky ve školním roce 2017/2018 (č. j. MSMT-22351/2017-1 ze dne 29. srpna 2017).

Datum přidání: 2018-01-21

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.