Header Adresa

Informace o soutěži pro školy s názvem Finanční gramotnost

Informace o soutěži pro školy s názvem Finanční gramotnost

Finanční gramotnost je soutěž pro žáky ZŠ a SŠ, která má za cíl zvýšit znalosti žáků o problematice oblasti rodinných rozpočtů, půjček a finančnictví.  

„Finanční gramotnost" - 1. ročník celostátní soutěže pro žáky druhého stupně základních škol a žáky středních škol.

Posláním soutěže" Finanční gramotnost" je posouzení úrovně znalostí žáků druhého stupně základních škol a středních škol ve finanční gramotnosti. Hlavním cílem soutěže je umožnit žákům zorientovat se v ekonomické a finanční oblasti - jak sestavit domácí rozpočet, jak se orientovat v množství nabízených finančních produktů, jak se bránit předlužení, jak rozvíjet ekonomické myšlení - aktiva, pasiva.... Vítěze celostátních kol čekají bohaté ceny.

Rok 2010 byl Evropskou unií vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Ministersvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a nezisková společnost FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s. vyhlašují  1. ročník celostátní soutěže s názvem „Finanční gramotnost" (Věstník sešit 8/2009 pod číslem B/59, č. j. 12 702/2009-51).

1. ročník soutěže probíhá od 24. února do 5. května 2010. V soutěži budou žáci prostřednictvím počítačů vyplňovat znalostní test. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií a bude organizována jako vícekolová. První tři kola soutěže (školní, okresní a krajská) proběhnou ve školách prostřednictvím soutěžního informačního systému, jehož nastavení bude garantovat i regulérnost soutěže. Kola celorepubliková se uskuteční slavnostní prezenční formou za účasti významných osobností v porotě.

 Prostřednictvím soutěže mohou navíc pedagogové a ředitelé škol  b e z p l a t n ě  změřit úroveň znalostí u jednotlivých žáků a přizpůsobit další vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti jejich potřebám. Výsledky a průběh soutěže budou vyhodnocovány a poznatky z toho vyplývající budou použity pro pořádání dalších ročníků i pro aktualizaci učebnic a školících materiálů.

Cílová skupina: základní školy I. kategorie: žáci 6. - 9. ročník ZŠ, 1. - 4. ročník osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročník šestiletých gymnázií a střední školy II. kategorie: 1. - 4. ročník SŠ a SOU, 5. - 8. ročník osmiletých gymnázií a 3. - 6. ročník šestiletých gymnázií) a čtyřech kolech (školní, okresní, krajská a celostátní).

Termíny konání jednotlivých kol: školní kola - 24. 2. 2010 - 3. 3. 2010, okresní kola - 16. 3. 2010 - 19. 3. 2010, krajská kola - 12. 4. 2010 - 22. 4. 2010 a celostátní kolo - 4. 5. 2010 (ZŠ) - 5. 5. 2010 (SŠ) v Kongresovém centru České národní banky.

Struktura soutěže: čtyřkolová soutěž - školní kola, okresní kola, krajská kola a celostátní kolo.

Další informace o soutěži naleznete na webových stránkách www.fgsoutez.cz a www.financnigramotnost.eu .

Datum přidání: 2010-02-23

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.