Header Adresa

Česká školní inspekce Tematická zpráva – Kvalita školního stravování Čj.: ČŠIG-4445/17-G2

(vybrané aspekty včetně dietního stravování)

Obsah
1 Úvod
2 Zaměření inspekční činnosti
3 Podmínky pro zajištění školního stravování
3.1 Personální zajištění školního stravování 
3.2 Materiální zajištění – vybavenost kuchyně a prostředí 
4 Kvalita školního stravování
4.1 Jídelníček
4.2 Kvalita vydávaných pokrmů
5 Dietní stravování a další rozšířené služby 
6 Efektivnost činnosti a spolupráce zařízení školního stravování
7 Stravné
8 Doplňková činnost
9 Závěry
9.1 Pozitivní zjištění
9.2 Negativní zjištění
10 Doporučení

Datum přidání: 2017-10-30

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.