Header Adresa

Věstník MŠMT 09-10/2017


Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 9-10/2017

Část oznamovací
- Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2017 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2017 (stanovených č.j. MSMT-279/2017)
- Zařazení do seznamu učebnic a učebních textů schválených MŠMT
- Informace o odebrání schvalovací doložky MŠMT
- Ztráta razítka

Datum přidání: 2017-10-30

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.