Header Adresa

Novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě


S platností od 1. listopadu 2017 vláda novelizovala nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Změny se týkají:

1. Možnost zařadit zaměstnance do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, jedná-li se o uměleckopedagogickou činnost (§ 3 odst. 3).

2. Obsadit pracovní místo zaměstnancem bez potřebného vzdělání (§ 3 odst. 4). POZOR! Toto ustanovení se nevztahuje na pedagogické pracovníky, kteří se musí řídit zákonem č. 563/2006 Sb., o pedagogických pracovnících.

3. Nová stupnice platových tarifů pro pedagogické pracovníky (§ 5 odst. 7). Nyní bude od 1. listopadu 2017 platit:
  Nepedagogové = Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
  Pedagogové = Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
V souvislosti s tím je potřeba vydat nové platové výměry.

4. Zvýšen zvláštní příplatek (§ 8) a zároveň nově pojmenovány skupiny prací s neuropsychickou zátěží (Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)

5. Nová stupnice platových tarifů pro nepedagogické pracovníky (Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)

6. Nová stupnice platových tarifů pro pedagogické pracovníky (Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)

Datum přidání: 2017-09-27

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.