Header Adresa

Informace MŠMT - novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných


Nová právní úprava si klade za cíl odstranit technické nedostatky v textu samotné vyhlášky č. 27/2016 Sb. a směřuje rovněž k odstranění nadměrné administrativní zátěže v oblasti společného vzdělávání. Změny byly průběžně konzultovány s odbornou veřejností působící v oblasti školství a do značné míry vycházejí právě z podnětů těchto zainteresovaných subjektů.

Úpravy se dotýkají i příloh k vyhlášce. Jednak dochází k opravám zjevných nesprávností, ale dochází také i k úpravě některých podpůrných opatření. V jednotlivých případech navrhovaná právní úprava odstraňuje výkladové problémy, které se v praxi vyskytují.

Obecně si pak změny v příloze rovněž v některých případech kladou za cíl hospodárnější využívání finančních prostředků státního rozpočtu. Dochází též k úpravě formulářů tak, aby lépe vyhovovaly zaběhnuté praxi.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017, vybraná ustanovení nabývají účinnost dnem 1. 12. 2017 (popř. 1. 9. 2018).
Úplné znění novely výše uvedené Vyhlášky 27/2016 Sb. najdete na webových stránkách MŠMT: 

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-1

Datum přidání: 2017-09-20

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.