Header Adresa

Novela vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání


§ 1 
Náležitosti přihlášky ke vzdělávání 
Doplnění
(3) Dokladem podle odstavce 1 písm. a) až d) je i výpis z vysvědčení vydaný v pololetí posledního ročníku nebo jeho úředně ověřená kopie. Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání. 

Formální změna 
Slovo "cizinců" se nahrazuje slovy "osob podle § 20 odst. 4 školského zákona".

Datum přidání: 2017-08-29

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.