Header Adresa

Novela vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání


1. Zrušila se informace o základní plavecké výuce v § 2 
(3) Pokud škola zařadí do školního vzdělávacího programu základní plaveckou výuku, uskutečňuje ji v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin celkem během prvního stupně. 

2. Změnily se a doplnily informace pro žáky, kteří plní povinnou školní docházku mimo území České republiky: 
§ 18 
Žák kmenové školy plnící povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky 
§ 18a 
Žák kmenové školy plnící povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí 
§ 18b 
Žák kmenové školy plnící povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky 
§ 18c 
Vydávání vysvědčení žákovi kmenové školy, který nekonal zkoušky 
§ 18d 
Žák kmenové školy plnící povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky nebo konzulárním úřadu České republiky 
§ 18e 
Dokládání plnění povinné školní docházky žákem bez kmenové školy 
§ 18f 
Společné ustanovení 
§ 19 Zkouška

Datum přidání: 2017-08-29

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.