Header Adresa

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, Čj. MSMT-1356/2017-7


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo návrh novely vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem novely vyhlášky č. 317/2005 Sb. je zejména – s účinností od 1. října 2017:

- úprava ustanovení § 9 vyhlášky spočívající v převedení odborné činnosti výchovného poradce mezi specializované činnosti pedagogických pracovníků;
- zavedení přechodného ustanovení, na jehož základě se budou absolventi studia pro výchovné poradce podle § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb. považovat za absolventy specializačního studia v oblasti výchovného poradenství podle § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Cílem této změny je sjednocení režimu výkonu odborné činnosti výchovného poradce se specializovanými činnostmi. Zařazením činnosti výchovného poradce mezi specializované činnosti získá výchovný poradce, který z pověření zaměstnavatele vykonává činnost výchovného poradce nárok na specializační příplatek pedagogického pracovníka podle § 133 zákoníku práce. Specializované činnosti jsou prvkem kariérního systému pedagogických pracovníků podle § 29 zákona a pro jejich výkon je zapotřebí absolvovat rozsáhlou odbornou přípravu – studium v rozsahu nejméně 250 hodin. Výchovní poradci jsou pro výkon své činnosti připravováni ve studiu obdobného rozsahu, avšak nárok na specializační příplatek jim za výkon činnosti výchovného poradce nepřísluší.

Dále je předmětem novely vyhlášky č. 317/2005 Sb.

- doplnění chybějících procedurálních pravidel činnosti akreditační komise systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, reagující na výsledky auditu č. 5/2014 „Nastavení systému řízení akreditačních procesů v gesci MŠMT“,
- doplnění chybějícího způsobu ukončení doplňujícího didaktického studia cizího jazyka a
- další drobné, formulační upřesnění nebo legislativně-technické úpravy některých ustanovení.

Datum přidání: 2017-08-08

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.