Header Adresa

Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2017


V souladu s vyhláškou č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vzory formulářů výkazů včetně Pokynů a vysvětlivek k vyplnění výkazu a aktuální zprávy ke statistickým zjišťováním na www.msmt.cz odkaz Statistika školství a dále pak Sběry statistických dat, Regionální školství, Výkonové výkazy řady S, Z, R nebo http://sberdat.uiv.cz. Zde jsou rovněž zveřejněny termíny pro odevzdání výkazů.

Datum přidání: 2017-08-07

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.