Header Adresa

Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2017/2018


Níže uvedený přehled obsahuje soutěže a přehlídky (dále jen „soutěže”), které MŠMT pro školní rok 2017/2018:

– vyhlašuje jako jediný vyhlašovatel (dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání); tyto soutěže jsou dále označovány jako soutěže typu A,

– vyhlašuje spolu s dalším vyhlašovatelem (případně s dalšími vyhlašovateli), který (kteří) se na realizaci soutěže finančně podílí (dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 55/2005 Sb.); tyto soutěže jsou dále označovány jako soutěže typu B.

Datum přidání: 2017-08-07

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.