Header Adresa

Rozvojový program Podpora odborného vzdělávání


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, dále jen „MŠMT“, vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) pro školní rok 2017/2018 rozvojový program s názvem Podpora odborného vzdělávání. Rozvojový program navazuje na rozvojový program s názvem Podpora odborného vzdělávání vyhlášený pro školní rok 2016/2017.

Vyhlášení RP POV pro školní rok 2017/2018

Podrobné pokyny pro zpracování zprávy pro vyhodnocení RP POV 2017/2018

Podrobné pokyny pro zpracování žádosti krajského úřadu

Vyhodnocení RP Podpora OV v roce 2017 a 2018

Přideleni financnich prostredku 2017

Žádosti krajských úřadů o zapojení do RP OV v roce 2017 a 2018

 Avízo o vratce - RP - pro konečné příjemce

Avízo o vratce - RP - pro kraj 2017

Avízo o vratce - RP - pro kraj 2018

Vyúčtování dotace - RP - pro církevní školy 2017

Vyúčtování dotace - RP - pro církevní školy 2018

Vyúčtování dotace - RP - pro kraj 2017

Vyúčtování dotace - RP - pro kraj 2018

Avízo o vratce pro kraj (souhrnně za příjemce)

Datum přidání: 2017-07-07

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.