Header Adresa

Brožura Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace v ČR


Brožura „Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace v České republice“ je souhrnná a přehledná příručka k problematice uznávání zahraničního vzdělávání a kvalifikace.

V brožuře naleznete v příslušných částí informace o:

A)        Uznávání zahraničního základního, středního a vyššího odborného vzdělání
B)        Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
C)        Uznání zahraničního studia pro sociální účely, účely zdravotního pojištění a další účel
D)        Uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti vyžadované pro výkon regulované činnosti
 
Je určena držitelům/držitelkám zahraničních dokladů o dosažení vzdělání, resp. dokladů o kvalifikaci, stejně jako studujícím v zahraničních školách.

Brožura dále obsahuje informace, u kterého úřadu se žádost podává, kontaktní údaje a další užitečné odkazy na podrobné informace o problematice.

Datum přidání: 2017-07-07

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.