Header Adresa

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce - podzim 2017


Podzimní zkušební období maturitní zkoušky 2016/2017 proběhne v září 2017. Přihlášku k maturitní zkoušce musejí všichni maturanti, kteří chtějí v podzimním zkušebním období konat zkoušku v řádném, opravném či náhradním termínu, odevzdat nejpozději do 26. června 2017 řediteli školy.

Datum přidání: 2017-06-26

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.